Niet het leukste onderwerp, maar wel belangrijk: kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld. Als je met partnergeweld te maken hebt (gehad) en je hebt kinderen, dan heeft dat op hen ook invloed. Wist je dat het zien van geweld tussen ouders, gezien wordt als een vorm van kindermishandeling?

Vind jij dat terecht?
Als ouder, zelfs of juist als je met geweld te maken hebt, doe je er juist alles voor om je kind het geweld te besparen. Je laat alles zo normaal mogelijk verlopen.

Mijn mening kun je horen in deze vlog die ik heb gemaakt voor de actie #52stemmenvoorhetkind.


Fijn dat je kijkt en luistert!

Pin It on Pinterest